src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/xbox_one-300×225.jpg” alt=”xbox_one” width=”300″ height=”225″ class=”alignnone size-medium wp-image-3536″ />

Bu senenin sonunda resmi olarak sat??a sunulacak olan Xbox One’dan bir yeni kötü haber daha geldi. ?lk önce oyun konsoluna getirdi?i baz? zorunluluklarla fazlas?yla ele?tiri alan Microsoft ?imdi de sadece baz? ülkelere öncelik tan?yaca??n? aç?klad?. Xbox One 2013 y?l? içerisinde sadece 21 ülkede sat??a sunulacak, ve kötü olan taraf da Türkiye’nin bu 21 ülke içerisinde yer almamas?. Gerçi ilk Xbox’? bile 7 sene sonra ülkemize sokmu?lard?, bu kadar ?a??rt?c? bir haber de?il ama Xbox One’?n hemen Türkiye’ye de pazarlanmas? bekleniyordu.

Xbox One ilk a?amada Avusturya, Avusturalya, Belçika, Brezilya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, ?rlanda, ?talya, Meksika, Hollanda, Yeni Zellanda, Norveç, Rusya, ?spanya, ?sveç, ?sviçre, ?ngiltere ve ABD’de sat??a sunulacak; di?er ülkelere gelme tarihi olarak ise 2015 bekleniyor. Gelen bilgilere göre Xbox One Japonya’da bile 2014’ün sonunda sat??a sunulacak. Sony’nin merkezi olan Japonya için pek bir sorun yok gibi ama onlarca ülke Xbox One’a kavu?mak için fazlas?yla bekleyecek, ya da o zaman? PlayStation 4 oynayarak de?erlendirecek.


0 Yorumlar