src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/ipad_mini-300×232.jpg” alt=”” title=”ipad_mini” width=”300″ height=”232″ class=”alignnone size-medium wp-image-1374″ />

iPad Mini’nin ne zaman tan?t?laca?? sonunda kesinlik kazand?. Daha önce ortal?klarda dola?an iddialar da gönderilen davetiyeler ile do?rulanm?? oldu. Apple’?n özel ki?ilere gönderdi?i davetiyelerde iPad Mini’nin 23 Ekim’de Kaliforniya’da tan?t?laca?? bildirildi.

Apple’?n gönderdi?i davetiyelerin üzerinde “Size gösterecek küçük bir ?eyimiz daha var” yaz?yor. 23 Ekim’de gerçekle?eek olan lansmanla tan?t?lacak olan iPad Mini, uzun aylard?r teknolojini gündemini me?gul etmekteydi. E?er büyük bir aksilik olmazsa iPad Mini’nin tan?t?m?nda MacBook Pro’nun da tan?t?laca??n? söyleyebiliriz. MacBook Pro ise 13 inç büyüklü?ündeki Retine ekran? ile sat?lacak. Henüz kesinlik kazanmam?? bir bilgi daha verelim; söylenenlere göre Apple ?imdiden 10 milyon iPad Mini üretmi? bile.


0 Yorumlar