• iPad Air Türkiye fiyatı belli oldu

    Apple’?n geride b?rakt???m?z ay tan?tm?? oldu?u iki yeni iPad modeli için Türkiye ad?na önemli aç?klamalar geldi. Daha önce 27 Kas?m’da Türkiye’de sat??a sunulaca?? aç?klanan tabletlerin...

  • iPad Mini ne zaman çıkacak

    iPad Mini’nin ne zaman tan?t?laca?? sonunda kesinlik kazand?. Daha önce ortal?klarda dola?an iddialar da gönderilen davetiyeler ile do?rulanm?? oldu. Apple’?n özel ki?ilere gönderdi?i davetiyelerde iPad...