Dün sizlere verdi?imiz haberde Commercial Times ve China Times’?n, Apple’?n yeni üç telefon ç?karaca??n? iddia etti?ini söylemi?tik. Bu dedikodu bir gün içerisinde o kadar çok yay?ld? ki bir günde iPhone Math tasarland? ve bunun için bir tan?t?m videosu da haz?rland?. Görülen o ki kullan?c?lar Steve Jobs’? geri istiyor.

3.5 inçlik ekranla tasarlanan iPhone Math’a bakt???m?zda iPhone 5’in be?enilmeme nedeninin ekran oldu?unu anl?yoruz. A?a??da görebilece?iniz resimlerde telefonun birçok renk ile tasarland???n? görüyoruz ki Apple’dan gerçekten de böyle bir atak beklenmekte. Yeni bir tan?t?m ya da bir öngörü videosu haz?rlanan iPhone Math’?n detayl? bilgilerini a?a??daki videoda bulabilirsiniz.


0 Yorumlar