src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/lg_event-300×170.jpg” alt=”” title=”lg_event” width=”300″ height=”170″ class=”alignnone size-medium wp-image-2758″ />

Yeni telefonlar?n? tan?tmak için toplu etkinlik ve fuarlar? beklemek yerine kendi projelerini hayata geçiren LG’den yeni bir etkinlik haberi daha geldi. Optimus G Pro’yu MWC 2013’ten önce bize tan?tarak ülkemize de daha erken girmesini sa?layan LG’nin 1 May?s’taki etkinli?inde bizlere hangi telefonu tan?taca?? resmi olarak aç?klanmad? ama her zamanki gibi bu konu hakk?nda da dönen haberler bulunmakta. Etkinlik New York’ta düzenlenecek. Böyle büyük bir yerde düzenlenece?ine göre Galaxy S4 ve iPhone 5S’in ç?k???na da az bir vakit kald???n? hesaba katarsak LG’nin çok üst düzey bir telefonu bizlere sunaca??n? dü?ünebiliriz.

?imdiden dünyan?n önde gelen bas?n mensuplar?na davetiye göndermeye ba?layan LG büyük bir ?ova haz?rlan?yor olabilir. Firma bas?n mensuplar?na yollad??? davetiyelerde iki tane slogana yer vermi?: “Share The Genius” ve “Capture the Spotlight in True Brilliance”. Ç?kacak olan telefonun müzik ya da görüntü üzerine devrim yaratmas? yabanc? forumlarda konu?ulurken orta segmentte bir telefonun bizlerle bulu?turulma ihtimali s?f?r. Tabi tan?t?lacak olan cihaz belki de mobil sektörden bile olmayabilir.


0 Yorumlar