src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/08/LG-G2.png” alt=”LG G2″ width=”600″ height=”327″ class=”alignnone size-full wp-image-3826″ />

Geçti?imiz günlerde LG taraf?ndan tan?t?lan yeni üst segment G2’nin fiyat? belli oldu. Ç?k???n? ilk olarak Amerika’da sat??a sunulacak. Amerika’da sat??a ç?kar?lmas?n?n üstünden iki ay gibi bir sürecin geçmesinin ard?ndan LG G2’yi Avrupa’da da görebilece?imiz ama tüm Avrupa’yla birlikte ülkemize de ayn? anda gelece?i hakk?nda kesin bir bilgi yok. Gelen bilgilere göre LG G2’nin sat??? için dünya genelinde 130 tane telefon operatörüyle anla??lm?? ve büyük ihtimal telefon ülkemize de operatörlerin arac?l???yla gelecektir. LG’den yap?lan aç?klamalara göre LG G2 16 GB versiyonu Avrupa’da 599 euroluk bir etikete sahip olacak. Telefonun 32 GB’l?k versiyonuysa 629 euro ile kullan?c?larla bulu?turulacak. LG G2 fiyat? ülkemizde en fazla 2 bin lira seviyesinde olacakt?r, bundan fazlas?n? verecek kullan?c? pek de kolay bulunmuyor.

?imdi gelelim LG G2 özellikleri konusuna. Telefon 5.2 inç büyüklü?ünde Full HD IPS Plus ekran?yla birlikte gelirken Snapdragon 800 i?lemci ile çok iyi bir performans sa?layacak. 2 GB LPDDR3 RAM’e sahip olan telefon 16 ve 32 GB’l?k dahili kapasite seçenekleriyle sat??a sunulacakken MicroSD haf?za kartlar?yla birlikte LG G2’nin depolama kapasiteisni yükseltebilece?iz. 3.000 mAh’l?k bataryas?yla uzun ömürlü kullan?m sunmas? beklenen LG G2 ç?k?? tarihi ülkemiz için ne zaman olacak görece?iz, büyük ihtimal Ekim ay?n?n sonlar? gibi gözüküyor.


0 Yorumlar