src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/08/medya_oynatici.jpg” alt=”medya_oynatici” width=”600″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-3822″ />

DVD ve VCD oynat?c?lardan sonra ortaya ç?km?? olan ve sayd?klar?m?za oranla çok daha kaliteli bir görüntü sunup daha iyi bir arayüze sahip olan medya oynat?c?lar birkaç sene öncesi kadar olmasa da halen fazlas?yla tercih ediliyor. CD ya da DVD olmadan USB bellek veya ba?ka bir depolama cihaz?ndan direkt olarak görüntüleri, videolar? ve ses dosyalar?n? çal??t?rabilen medya oynat?c?lar ak?ll? televizyonlar?n yava? yava? hayat?m?za girmesiyle birlikte ortadan kayboluyor gibi olsa da halen teknoloji marketlerinde fazlas?yla rastlanabilir durumda. Peki medya oynat?c? al?rken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir, cihaz?n hangi özelliklerine dikkat etmeliyiz?

?lk dikkat etmemiz gereken ?ey medya oynat?c? içinde sabit disk olup olmad???d?r; e?er varsa istedi?iniz verilerinizi medya oynat?c?da da saklayabilirsiniz. ??letim sistemi olarak Android’i öneriyoruz ki bunu arayüzünden çok rahat anlayabilirsiniz; di?er i?letim sistemleri genelde Çin üretimidir ve fazlas?yla yava?lar. Medya oynat?c?n?n destekledi?i dosya uzant?lar? belki de dikkat etmeniz gereken en önemli ?ey. Tabi ki ne kadar çok dosyay? desteklerse o kadar iyidir ancak özellikle bir i?iniz için medya oynat?c? al?yorsan?z o uzant?y? destekleyip desteklemedi?ini sat?? görevlisine sorunuz. Cihaz?n internet ba?lant?s?n?n olup olmad??? ve ekranla hangi portlardan ba?lant? sa?lad??? da yine dikkat edilmesi gerekenler aras?nda bulunmakta.


0 Yorumlar