src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/08/moto_360.jpg” alt=”moto_360″ width=”580″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-5983″ />

Yak?n zaman içerisinde tan?t?lmas? beklenen, ancak henüz kesin bir bilginin yay?mlanmam?? oldu?u Moto 360’a ait foto?raflar internete s?zd?r?lmaya devam ediyor. Bu sefer en net foto?raflar en net aç?larla bizlere sunuldu. Tabi ki yine @evLeaks taraf?ndan payla??ld?lar. AndroidWear altyap?s?yla geli?tirilmi? olan Moto 360’?n detayl? foto?raflar?n? a?a??da görebilirsiniz.

Ak?ll? saati farkl? aç?lardan görüntüleyen foto?raflar, cihaz?n sahip oldu?u görkemli metal kasan?n hiç de söylendi?i kadar kal?n veya hantal olmad???n? gözler önüne serdi.
Henüz resmi bir ç?k?? tarihi ya da donan?m özelli?i payla??lmam?? olsa da,Moto 360′?n bu görselleri bizi bir süre daha idare edecek gibi görünüyor:


0 Yorumlar