src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/nokia_mixradio.jpg” alt=”nokia_mixradio” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4566″ />

Bundan yakla??k iki ay önce sizlere Microsoft’un Nokia’y? sat?n ald???na dair haberimizi vermi?tik. O haberden sonra pek bu konu üzerinde durmad?k, çünkü pek de do?rular? yans?tan haberler gelmedi ama herkesin tahmini Nokia’n?n servislerinin Microsoft ile birle?ecek olmas?yd?. Bunlar?n ba??nda da Nokia Music servisinin Xbox Music ile birle?mesi geliyordu. Ancak beklenen olmad? ve Nokia Music art?k Nokia MixRadio ve yeni logosuyla birlikte yeni servisini ba?latt?.

Nokia yeni yay?nlad??? güncelleme ile Nokia Music’in tüm çehresini de?i?tirdi. ?smi Nokia MixRadio olarak de?i?tirilen servisin ayn? zamanda logosu da de?i?ti. Pembe zemin üzerinde bir Smiley olarak ?ekillendirilen logoda ayn? zamanda smiley olarak kulakl?k kullan?larak müzik servisine yak??an bir gönderme yap?lm??.

Online müzik servisi MixRadio, biraz Spotify ve Pandora servislerine benziyor ancak arada bir fark var: MixRadio’nun ücretsiz sürümünde bile reklam bulunmuyor.

Servisin “Play Me” isimli bir özelli?i de bulunuyor. Bu özellik, kullan?c?n?n müzik zevkini zamanla ö?renerek, tamamen onun zevkine göre, online ve kesintisiz müzik çalabiliyor. Servisin ücretli sürümünde ise kullan?c?lar s?n?rs?z say?da “skip” yetene?ine ve offline ?ark? çalma özelli?ine kavu?uyorlar.

MixRadio’nun taray?c? üzerinde çal??an bir sürümüne bu linkten ula?abilir ve ücretsiz müzik dinlemeye hemen ba?layabilirsiniz…


0 Yorumlar