src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/kablosuz_sarj.jpg” alt=”” title=”kablosuz_sarj” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2736″ />

Samsung Galaxy S4 ile birlikte kablosuz ?arj dönemini de bizlere sunuyor. ?u anda baz? telefon modellerinde bu özellik mevcut olsa da kullan?m?n?n pek az oldu?unu biliyoruz. Samsung ise yeni ç?karaca?? telefonlar ile sat?? s?ras?nda kablolu de?il, sadece kablosuz ?arj da??tacak. Samsung Galaxy S4 ve Galaxy Note 3 ile da??t?lacak olan kablosuz ?arjlar?n en iyi yan? belki de eski modelleri de destekleyecek olmas?. Samsung Galaxy S3 ve Note 2’de kablosuz ?arj alg?lay?c?lar? bulunuyor ve kullan?labilir durumda. Bu i?levi kullanman?z için sadece ayr? olarak bir kapak alman?z gerekecek.

Kablosuz ?arj kapa??n?n telefonu oldukça a??rla?t?rd???n? fark eden geli?tiriciler ayr? bir kapak yerine yeni bir kapakta buldu çözümü. Telefonunuzun üstüne hiçbir ?ey eklemeyeceksiniz, sadece ?u anda olan telefon kapa??n? de?i?tireceksiniz. Bu Samsung kablosuz ?arjlar?n?n dünya genelindeki fiyat? 45 dolar olarak belirlendi. Tabi bunun teknolojik bir alet olup ülkemize gelece?ini dü?ünürsek vergile ile biz neredeyse iki kat? bir fiyat ödeyece?iz. Samsung kablosuz ?arjlar? Haziran ay?nda ülkemizde olacak.


0 Yorumlar