Toshiba Satellite NB10NB10t ve Satellite Pro NB10NB10t

Teknolojinin, özellikle dizüstü bilgisayar sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Toshiba yeni dört tane dizüstü bilgisayar tan?tt?. Satellite ve Satellite Pro serilerini bizlere sunan Japon firma mükemmel teknik özelliklere sahip olan yeni bilgisayarlar?yla katalo?unu güçlendirmeyi ba?ar?rken gelen bilgilere göre bu cihazlar uygun bir fiyata sat?lacak.

Ak?ll? ve maliyet etkin mobil e?likçi

Her ikisi de uygun fiyatlara sahip Satellite ve Satellite Pro NB10 modelleri ??k tasar?mlar?, seçkin gümü? ya da siyah renkleri ve hafiflikleriyle hareket halindeyken veya s?n?ftayken e?lence veya üretkenlik için idealdir. HD çözünürlü?e sahip 11.6” ekran tüm içeriklerin en ince detay?na kadar görüntülenebilmesini sa?l?yor; tam boy klavye ise yaz? yazmay? ve veri giri?ini daha kolay ve kullan??l? hale getiriyor. Tam bir mobil kullan?m için 1.3kg’danba?layan her iki model de ta??nmas? kolay ve her yerde kullan?ma uygun.

Zengin özellikler

Windows8’in tüm özelliklerini bar?nd?rmas? ve dokunmatik ekran seçene?i ile kullan?c?lar evde, s?n?fta veya seyahat halindeyken h?zl? ve ak?c? bir çal??ma ve e?lence için gereksinim duyduklar? her ?eyi beraberlerinde ta??yabiliyorlar. Satellite veya Satellite Pro NB10t modelleri ile sezgisel dokunmatik ekrana dokunarak veya kayd?rarak kullan?m özelli?i ö?rencilerin küçük parmaklar? için mükemmel bir navigasyon kolayl??? sa?l?yor. En yeni Intel® Celeron® veya Pentium® i?lemcileri ile her iki model de günlük kullan?m i?lemlerinde kolayl?k sa?layacak üstün performans özelliklerine sahip. Kullan?c?lar ayr?ca 4GB’a kadar haf?za ile yüksek performansa sahip olurken, dahili 500GB HDD ile s?k kulland?klar? medya veya belgeleri rahatça depolayabiliyorlar.

Kapsaml? dongle-free ba?lant?

Kompakt tasar?mlar?na ra?men Satellite NB10 ve Satellite Pro NB10 eksiksiz ve tam boyutlu port giri?lerine sahip oldu?undan ayr?ca özel kablo ya da adaptör sat?n almaya gerek kalm?yor. VGA ve HDMI® giri?leri harici ekran ve projektörlerle kolayca ba?lant? kurarken, içerik payla??rken ya da ders esnas?nda cihaz? daha büyük bir ekrana veya televizyona da ba?layabilmeye imkan veriyor. Ayr?ca USB 3.0 dahil çoklu USB giri?leri sayesinde veri transferi yap?labiliyor. Wi-Fi® a/g/b/n seçenekleri ise ultra-yüksek h?z sa?larken web’de dola?may? ve dosya indirmeyi çok daha h?zl? hale getiriyor. Alternatif olarak, LAN giri?i kullan?larak herhangi bir network’e ba?lan?labiliyor ve cihaz üzerindeki SD kart giri?i ile kullan?c?lar depolama kapasitelerini art?rabiliyorlar.

Kullan?m?, yönetimi ve güvenli?i kolay

Yeni notebook’lar kullan?c? dostu ve son derece güvenli olmalar?yla öne ç?k?yor. Geni? HDD, RAM ve Wi-Fi modülü kolay yönetilebilirlik için her an eri?ilebilir durumda; ayr?ca EFI BIOS ayarlar? görünümü ise notebook’u koruyabilmek için güvenli ba?latma gibi özelliklere sahip. Cihaz?n sahip oldu?u Kensington® kilidi ise h?rs?zl?k olas?l?klar?n? azaltmaya yard?mc? oluyor. Ayr?ca 4 Saat’e kadar pil ömrü ile[i] Satellite NB10 veyaSatellite Pro NB10 kullan?c?lar? cihazlar?n? diledikleri yere beraberlerinde götürebiliyorlar.


Toshiba Satellite NB10/NB10t ve Satellite Pro NB10/NB10 fiyatlar? hakk?nda bu vakte kadar bir bilgi verilmi? de?il.Toshiba Satellite NB10/NB10t ve Satellite Pro NB10/NB10t:

• 29.5cm (11.6”) HD (1366 x768) LED ekran, kapasitif 10-parmak destekli dokunmatik ekran (opsiyonel)

• ??letim sistemi: Windows 8 64-bit

• Intel® Celeron® N2810 veya Intel® Pentium® N3510 i?lemciler

• Intel® HD grafik kart?

• 4GB’a kadar DDR3L RAM

• 500GB HDD

• Ba?lant?: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI®, SD/SDHC giri?, mikrofon giri?i/kulakl?k ç?k??? kombo giri?, Ethernet LAN, Wireless LAN, Bluetooth® 4.0 ve b/g/n veya a/b/g/n WiFi®

• DTS® Studio Sound™ teknolojisi ile ayarlanm?? yüksek kaliteli stereo hoparlörler

• Stereo mikrofona sahip HD web kamera

• Kensington® kilidi

• Renk:
o Satellite NB10/NB10t – gümü?
o Satellite Pro NB10/NB10t – siyah

• A??rl?k: 1.3kg ‘dan ba?layan

• Boyutlar:
o NB10 – 284 x 208.6 x 13.8 – 21.5mm
o NB10t – 284 x 208.6 x 13.8 – 25.1mm


0 Yorumlar