• Galatasaray tableti

    Sizlere haftalar önce haberini verdi?imiz Galatasaray tablet sonunda sat??a sunuldu. Galatasaray ve HCL aras?nda imzalanan anla?mayla birlikte üretimine ba?lanm?? olan tabletler art?k tüm Galatasaray taraftarlar?...

  • Galatasaray tablet

    Fenerbahçe geride b?rakt???m?z sene kendi ismini ta??yan markaya sahip olan tabletleri sat??a sunmu?tu, ?imdi ise son iki y?l?n ?ampiyonu olan Avrupa fatihinden tablet geliyor. Galatasaray...