Ana sayfa » Etiket arşivi » Google Play Store 4.0

\ \ \ \

Google Play Store 4.0 indir, apk ve özellikleri

Hiçbir zaman çal??malar?na ara vermeyen Google, dünyan?n en çok kullan?lan i?letim sistemi olan Android üzerinde olan çal??malar?n? da sürdürüyor. Mobil cihazlar taraf?ndan en çok kullan?lan, bu sektörün yüzde 60’l?k pazar pay?n? elinde bulunduran Android, geçti?imiz sene Android Market olan ismini Google Play olarak de?i?tirmi?ti. Bu isim de?i?ikli?iyle birlikte Google bu sat?? uygulamas?n?n tasar?m?nda da de?i?ikliklere […]