src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/ipad_finger_sensor.jpg” alt=”ipad_finger_sensor” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4136″ />

Geride b?rakt???m?z ay tan?t?lm?? olan iPhone 5S’le birlikte art?k Apple kullan?c?lar? parmak izi sensörü de kullanabiliyor. ?u an gelen bilgiler Apple’?n parmak sensörü geli?tirme konusunda sorunlar ya?ad??? yönünde, hatta bu yüzden iPhone 5S’ler gecikmeli olarak da sat??a ç?kabilir; ancak tabi henüz resmiyet kazanmam?? durumda. Peki yenil nesil iPad’lerde de parmak izi sensörü olacak m?? Bunun cevab?n? yak?n zamanda ö?renece?iz.

Geçen ay ortaya ç?kan yeni iPhone 5S modeli ile birlikte, iPhone kullan?c?lar?n?n emrinde art?k parmak izi okuyucusu da var. Ancak Apple’?n bu hamleye yeterince haz?rlanmad??? ve parmak izi okuyucusu üretiminde büyük sorunlar ya?ad??? için iPhone 5S üretiminin de aksad??? konu?ulurken ?imdi kullan?c?lar yeni iPad’lerde parmak izi okuyucusunun bulunup bulunmayaca??n? merak ediyorlar.

Apple, çok yak?n zamanda duyurmay? planlad??? yeni iPad modellerinde parmak izi okuyucusu bulunup bulunmayaca??n? aç?klamaktan çekinse de, s?zan bilgi ve foto?raflarda, yeni iPad’lerin parmak izi okuyucusuyla gelece?i ?imdiden büyük ihtimal kazanm?? durumda.

Bir Apple hayran?n?n, ele geçirdi?i yeni iPad çerçevesindeki ana ekran tu?u için b?rak?lan bo?lu?un eski klasik ana ekran tu?lar?na uymad???n? ancak iPhone 5S’lerde kullan?lan yeni parmak izi okuyuculu tu?lara mükemmel ?ekilde uydu?unu gözler önüne sermesi, iPad’lerde de art?k parmak izi güvenlik sisteminin kullan?laca?? söylentisini do?rular nitelikte. Yine de resmi aç?klamay? duymadan, kesin konu?mamakta yarar var…


0 Yorumlar