PS4

Birkaç gün sonra Avrupa’da, önümüzdeki ay?n ortalar?nda ise Türkiye’de sat??a sunulacak olan PlayStation 4, geçen hafta Amerika’da sat??a sunulmu?tu. Orada Amerikan dolar? cinsinden sat??a sunulan PS4 oyunlar? Avrupa’da Euro ile sat?lacak tabi ki, ve ülkemiz de oyunlar? euro kurundan alacak. Bu bizim için hiç de iyi bir haber de?il, a?a??daki fiyatlar? görünce siz de bizlere hak vereceksiniz. ??te o fiyatlar.

PS4 Oyun Fiyatlar?


Angry Birds Star Wars: £32.99
Assassin’s Creed 4: Black Flag: £57.99
Battlefield 4: £62.99
Call of Duty: Ghosts: £54.99
Contrast: £12.79
FIFA 14: £62.99
Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition: £52.99
Just Dance 2014: £42.99
Killzone Shadow Fall: £52.99
Knack: £52.99
Lego Marvel Super Heroes: £52.9
Madden NFL 25: £62.99
NBA Live 14: £62.99
Need for Speed: Rivals: £62.9
Putty Squad: £13.99
Resogun: £12.79
Super Motherload: £11.99
Trine 2: Complete Story: £14.49
Warframe: ücretsiz

?öyle ki bu fiyatlar? Türk Liras?na çevirdi?imizde ve üzerine hiçbir vergi koymad???m?zda bile ortaya ç?kan tablo 170 TL ve 200 TL aras?nda de?i?iyor.

Mant?k çerçevesinde dü?ündü?ümüzde, dijital olarak sat?lan, disk, kitapç?k ve kutu gibi masraflardan ar?nd?r?lm?? bir oyunun daha ucuza sat?lmas? gerekirken, nas?l bir hesaplamayla daha pahal?ya sat?l?yor, anlamak gerçekten güç.


0 Yorumlar