skype

Geçti?imiz haftalarda uygulamaya eklenen Video Mesajla?ma özelli?i sonunda iOS için de kullan?ma aç?ld?; hem de s?n?rs?z ve tamamen ücretsiz olarak. Windows Phone üzerinde zaten s?n?rs?z olarak kullan?ma sunulan Skype Video Mesajla?ma özelli?i Windows, Mac OS, iOS, Android ve BlackBerry OS için 3 dakikal?k bir s?n?ra sahipti. Microsoft’un s?n?rs?z mesajla?ma özelli?ini Windows’tan önce iOS’a getirmesi ise bir hayli ?a??rt?c? oldu. Daha önce AppStore üzerinde 4.99 dolarl?k bir fiyata sahip olan Skype en fazla 20 video mesaj gönderme özelli?ine sahipken art?k tamamen ücretsiz oldu ve s?n?rs?z video mesaj özelli?i getirildi.

Video mesaj özelli?i Skype kullan?c?lar? taraf?ndan fazlas?yla be?enilirken en sevilen yanlar?ndan birisi de kar?? taraf offline olsa bile mesaj?n gönderilebilir olmas? oldu. Bu güncelleme özellikle kullan?c?lar?n kullan?m kolayl???na hitap ederken performans? da es geçmemek laz?m; kullan?m h?z?nda fazlas?yla bir art?? göze çarp?yor. A?a??da vermi? oldu?umuz linkten Skype iOS versiyonunu indirebilir, iOS i?letim sistemine sahip olan tüm cihazlar?n?za kurabilirsiniz. Ve art?k s?n?rs?z video mesaj özelli?inin keyfini ç?karma zaman? da geldi.

Skype iOS indir


0 Yorumlar