src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/Toq.jpg” alt=”Toq” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4532″ />

Ak?ll? telefonlardan sonra bu seriye bir de ak?ll? saatler eklendi ve her geçen dönem ak?ll? saat üreten firmalar?n say?s? artmakta. Daha önce Samsung bunlardan üretirken önümüzdeki dönemde Apple’?n da iWatch’u sat??a sunmas? bekleniyor. Ancak iWatch ad?nda ba?ka, çakma bir ak?ll? saat ?imdiden sat??ta Android i?letim sistemiyle birlikte. ?imdi de s?ra Quallcom’a geldi.

En parlak güne? ?????nda bile ekran? görmenizi sa?layan Mirasol teknolojisine sahip olan Toq, Androd i?letim sistemiyle çal??acak ve tüm Android tabanl? mobil cihazlarla uyumlu olacak.

300 dolarl?k Galaxy Gear, 200 dolarl?k Sony Smartwatch ve 175 dolarl?k Pebble’?n ard?ndan en pahal? ak?ll? saatlerden biri olarak beliren Toq, 1.55 inç, 288x192p çözünürlükte ekrana sahip. Ekran, yine Mirasol sayesinde ayd?nlatma olmasa da sürekli aç?k görünüyor. Kablosuz ?arj özelli?i bulunan saat, Bluetooth ile mobil cihazlara ba?lan?yor. Toq, Android 4.0.3 ve üzeri versiyonlarla çal???yor.

Pebble gibi 200 MHz i?lemcisi bulunan Toq, su geçirmiyor. Bataryas? üç gün dayanan Toq, di?er örnekleri gibi ak?ll? telefonunuzdaki mesaj, uyar? ve alarm gibi içeriklerin kolunuzda belirmesini sa?layacak, mobil uygulamalar bulunduracak.

Toq, 2 Aral?k’ta Qualcomm’un web sitesinden sat??a sunulacak. Telefonun sadece ABD’de mi sat?l?p sat?lmayaca?? ise kesin de?il. Quallcom fiyat? olarak 350 dolar aç?kland?.


0 Yorumlar