• Mobil internet kullanımı artıyor

  ?nternet hayat?m?zda gün geçtikçe daha fazla yer almaya ba?larken bu alan? en çok gençlerin kulland???n? biliyoruz. Peki gençler daha çok bilgisayardan m? ba?lan?yor internete yoksa...

 • Mobil internette yükseliş var

  Global Web Index, yapm?? oldu?u ara?t?rmalar aras?na bir yenisini daha ekledi. Son bir senede dünya çap?nda ses getiren ara?t?rmalar?n alt?na imza atan firma ?imdi de...

 • Mobil internet ücretleri

  Y?llard?r Avrupa Birli?i’ne girmeye çal???yoruz ama halen bunu ba?arabilmi? de?iliz. Bunlar bir kenara dursun, ülkemizdeki fahi? mobil internet fiyatlar? da bir kenara dursun oradakiler neredeyse...

 • Mobil internet hızı

  Mobil internet son y?lda kullan?m?n? yüzde 69 daha art?rd?. Bilgisayarlar?n yava? yava? eridi?ini bu dönemlerde rahatl?kla söyleyebiliriz. Art?k insanlar daha rahat, istedi?i yerden internete ba?lanabilmek...