• Mobil internet hızı

    Mobil internet son y?lda kullan?m?n? yüzde 69 daha art?rd?. Bilgisayarlar?n yava? yava? eridi?ini bu dönemlerde rahatl?kla söyleyebiliriz. Art?k insanlar daha rahat, istedi?i yerden internete ba?lanabilmek...