src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/adobe-cs-6-guvenlik-acigi.jpg” alt=”” title=”adobe-cs-6-guvenlik-acigi” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1051″ />

Geçti?imiz günlerde bir kullan?c? Photoshop CS 6’da güvenlik aç???n?n oldu?unu belirtmi?ti. Bu aç?k sayesinde CS6’da düzenlenen resimleri bilgisayar?na indiren kullan?c?lar?n bilgisayarlar?na ula??m sa?lanabiliyordu. Adobe yönetimi hiç zaman kaybetmeden bir güvenlik güncellemesi yapmay? ba?ard?.

Windows ve Mac i?letim sistemli bilgisayarlar için gelen bu güncelleme sayesinde art?k bir risk alt?nda de?ilsiniz. Güvenlik aç??? tamamen giderildi. Adobe’un yapt??? aç?klamaya göre güvenlik aç???ndan etkilenmemek için Adobe sitesinde yay?mlanan güncelleme dosyas?n? bilgisayar?n?za kurmal?s?n?z. Güvenlik sorunun tekrar ya?anmas? için program içinde üçüncü parti bir dosyan?n olu?mas? gerekti?ini, bunun da imkans?z oldu?unu savunan mühendisler eski sürümlerde de bu durumun olanaks?z oldu?unu belirtti.

teknoloji


0 Yorumlar