• Photoshop CS 6 Güvenlik Açığı

    Geçti?imiz günlerde bir kullan?c? Photoshop CS 6’da güvenlik aç???n?n oldu?unu belirtmi?ti. Bu aç?k sayesinde CS6’da düzenlenen resimleri bilgisayar?na indiren kullan?c?lar?n bilgisayarlar?na ula??m sa?lanabiliyordu. Adobe yönetimi...

  • Adobe CS6 geliyor

    Adobe, birkaç ay önce betas?n? yay?nlad??? CS6 ürünlerini sonunda sat??a ç?kar?yor. Ancak Creative Cloud’un ise sonraya kalmas? bekleniyor. Edinilen bilgiye göre After Effects, InDesign, Illustrator,...