src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/xbox_one2.jpg” alt=”xbox_one” width=”450″ height=”253″ class=”alignnone size-full wp-image-5230″ />

Geride b?rakt???m?z senenin son aylar?nda sat??a sunulmu? olan yeni nesil konsollar, Xbox One ve PlayStation 4 uzun bir süredir tüm oyuncu kitlesi taraf?ndan bekleniyordu. ?ki konsol için de beklentileri kar??lad?klar?n? söyleyebiliriz; ancak ortada resmi sonuçlar da var. Gelen bilgilere göre PS4 oyunlar?na olan ilgi Xbox One’dan çok daha fazla.

Konu hakk?nda konu?an Electronic Arts’?n yetkili ismi Peter Moore, PlayStation 4’te ki oyun sat??lar?n?n PlayStation 3’e oranla daha iyi oldu?unu belirtti. Moore, ayn? durumun Xbox One için geçerli olmad???n? söyleyerek, ç?k?? dönemleri itibariyle Xbox 360′?n, Xbox One’dan daha fazla oyun satt???n? hat?rlatt?. Tabi ki Moore’un bu aç?klamalar? sadece Amerika’y? kapsayan bir söylem. Fakat Xbox One’?n en güçlü oldu?u ülkede bile böyle bir grafik çizdi?ini göz önüne ald???m?zda, tüm dünya genelinde ortaya ç?kacak olan tablonun da pek farkl? olmayaca??n? dü?ünebiliriz.


0 Yorumlar