Ana sayfa » Etiket arşivi » Arris Group

\ \

Motorola satılıyor

Google, bu sene i?lerine köstek oluyor diye Motorola’y? sat?n alm??t?. Motorola’y? sat?n ald?ktan sonra, geçti?imiz haftalarda baz? servisleri sonland?ran Google, ?imdi ?irketin bir bölümünü sat?yor. Kablo TV ve ev üzerine olan tüm bölümleri sat??a ç?karan Google, tablet ve mobil bölümünü yine kendi elinde tutacak. Motorola’n?n bu bölümünü alacak olan ?irket ise Arris Group. Google’dan yap?lan […]