src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/turkiye_internet.jpg” alt=”” title=”turkiye_internet” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1947″ />

Türkiye’nin 2012 senesi sonundaki internet karnesi resmi istatistiklerle aç?kland?. Türkiye’de internet kullan?m?n?n en çok yap?ld??? ilk üç ?ehir ?stanbul, Ankara ve Antalya. ?stanbul, Türkiye’nin yüzde 31lik internetini kullanan ?ehir olarak birinci s?rada geliyor. Arkas?ndan takip eden Ankara ise yüzde 7de.

Olaya bölge bölge de bakabiliriz. Karadeniz bölgesinde en çok internet kullan?lan ?ehir Trabzon, Do?u Anadolu bölgesinde Gaziantep ve ?ç Anadoluda Konya. Ülkemizdeki internet kullan?m?n?n k?sa süre içerisinde bu kadar artmas? sektöre giri? yapan yeni firmalara ba?lan?yor. Birbirini takip eden kampanyalarla fiyatlar oldukça a?a??ya dü?tü ve art?k kimsenin eve internet ba?latmamas? için maddi bir nedeni yok.


0 Yorumlar