• Mobil internette yükseliş var

  Global Web Index, yapm?? oldu?u ara?t?rmalar aras?na bir yenisini daha ekledi. Son bir senede dünya çap?nda ses getiren ara?t?rmalar?n alt?na imza atan firma ?imdi de...

 • Twitter’ı en çok kullanan ülkeler

  Sosyal medya siteleri aras?nda en çok kullan?lanlardan biri olan Twitter’dan yeni istatistikler geldi. PeerReach taraf?ndan yap?lan ara?t?rmayla birlikte Twitter’? en çok kullanan ülkelerin bir listesi...

 • Türkiye’de internet kullanımı

  Türkiye’nin 2012 senesi sonundaki internet karnesi resmi istatistiklerle aç?kland?. Türkiye’de internet kullan?m?n?n en çok yap?ld??? ilk üç ?ehir ?stanbul, Ankara ve Antalya. ?stanbul, Türkiye’nin yüzde...

 • Linux Ubuntu kullanımı

  Bu vakte kadar sizlere hep aç?k kaynak kodlu i?letim sistemlerini önerdik çünkü istedi?iniz de?i?iklikleri yapma ?ans?n?z var. Neden, çünkü Windows kendi istemedi?i ?eylere dokunulmas?na izin...