src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/psvita_youtube.jpg” alt=”” title=”psvita_youtube” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1944″ />

Sony’nin son senelerde oldukça önem verdi?i araçlar?ndan olan PS Vita, geçti?imiz Haziran ay?nda YouTube uygulamas?n? yay?mlam??t?. Birçok dilde kullan?ma sunulan program henüz Türkçele?tirildi. Sony taraf?ndan Türkçe versiyonu indirime aç?lan PS Vita YouTube Türkçe uygulamas?n? Sony’nin resmi sitesinden indirebilirsiniz.

Sony, YouTube için geli?tirdi?i yeni uygulamada PS Vita’dan yap?lan giri?ler için yeni bir arayüz haz?rlad?. PS Vita’n?zdan YouTube’u açt???n?zda Vita ile ilgili olan videolar ile kar??la?acaks?n?z. 5 inç boyutunda ekrana sahip olan PS Vitalar?n?zla HD görüntü kalitesinde video izleyebileceksiniz. PC için kulland???m?z neredeyse tüm özellikler PS Vita Youtube’da da yer al?yor.


0 Yorumlar