• PS Vita satışları yükseldi

  Yeni nesil konsollar?n sat??a sunulmas?yla birlikte geli?tirici firmalar sadece yeni ürünlerinde de?il, eski ürünlerinde de sat?? art??? ya?ad?. Portable oyun konsolu olan PlayStation Vita sat??lar?...

 • PS Vita satışları arttı

  Geride b?rakt???m?z ay yeni oyun konsolu Sony PlayStation 4’ün sat??a sunulmas? sadece o cihazdan gelir gelmesini sa?lamad?. Sony’nin yüzünü güldüren bir ba?ka ?ey de PS...

 • PS Vita YouTube uygulaması

  Sony’nin son senelerde oldukça önem verdi?i araçlar?ndan olan PS Vita, geçti?imiz Haziran ay?nda YouTube uygulamas?n? yay?mlam??t?. Birçok dilde kullan?ma sunulan program henüz Türkçele?tirildi. Sony taraf?ndan...

 • Android Sistemli PS Vita

  ?mitasyon ürünleri üretmekte y?lmayan Çinliler, PS Vita’n?n Android sistemlisini üretti. Görünü?ü ise yine PS Vita ile ayn?! Sony, ne kadar istedi?i sat?? say?s? hedefine ula?amad???...