Ana sayfa » Etiket arşivi » ekran

\ \ \

Samsung AMOLED ekranlar

Dünyan?n en büyük teknoloji ?irketlerinden biri haline gelen Samsung, bu h?zla ilerleyi?ler cidden tüm sektörü eline alacak gibi gözüküyor. LED ve OLED ekranlar?n en büyük üreticis olan Samsung, OLED ile elde etti?i zenginli?i art?r?yor ve bükülebilir AMOLED ekranlar? bize yak?n bir tarihte tan?t?yor. ?u an Samsung ilk AMOLED ekran?n? üretmi? durumda. Henüz tan?tmamas?na ra?men de […]