Ana sayfa » Etiket arşivi » shockwave player

\ \ \ \

Adobe’da bir açık daha kapatıldı

Adobe, 2 senedir bilgilendirdi?i bir aç??? sonunda kapama karar? ald?. ?ki sene önce ?irkete ula?t?r?lan ama bir türlü çözüme kavu?turulmayan aç?k sayesinde birçok kullan?c? zarar gördü bile. Adobe Shockwave’deki bu aç?k sayesinde hackerler bilgisayar?n?zda istedi?i kodu çal??t?rtabiliyordu. Konu hakk?nda aç?klama yapan Adobe, bu aç??? bir sonraki güncellemede, ?ubat ay?nda kapatacaklar?na dair söz verdi. Ayr?ca Adobe […]