Ana sayfa » Etiket arşivi » 4D

\

4D yazıcılar geliyor

Y?llar boyunca ink ve lazer yaz?c?lar? kulland?ktan sonra ilk 3 boyutlu yaz?c?lar geçti?imiz senelerde geli?tirilmi?ti. Bu aralar git gide son kullan?c?ya kadar dü?mekte olan 3 boyutlu yaz?c?lar tüm kullan?c?lara yay?ld?ktan sonra yeni bir teknoloji daha bizleri bekliyor. MIT’de yap?lan çal??malar sonucunda ilk 4 boyutlu yaz?c? prototipi üretildi. Kickstarter üzerinden ba??? toplanarak geli?tirilen 4 boyutlu yaz?c?lar?n […]