Ana sayfa » Etiket arşivi » airmobs nasıl kullanılır

\

AirMobs nasıl kullanılır

Amerika’dan yeni bir bulu? daha ç?kt?. Massachusetts Institute of Technology’de bulunan bir yaz?l?mca ak?ll? telefonlar ve tabletlerimizde interneti daha hesapl? ama daha h?zl? kullanabilece?imiz bir uygulama geli?tirdi. Bu uygulama sayesinde internetimizi bir ortamda payla?aca??z ve di?er insanlarla birlikte ortak bir a? kurulacak. Eyal Toledano taraf?ndan geli?tirilen bu sistem kullan?ld?kça sizlere art? bakiye kazand?r?yor ve ba?ka […]