• AMD işlemci fiyatları indirimde

    Bu aralar bizlere sundu?u yenilikçi modelleriyle ad?ndan s?kça söz etmeye ba?latan i?lemci üreticisi devi AMD i?lemci fiyatlar?nda indirimlere gitti?ini aç?klad?. Geçti?imiz k?sa dönem içerisinde dört...