Ana sayfa » Etiket arşivi » Angry Birds çizgi film

\ \ \

Angry Birds çizgi film oluyor

Ravio taraf?ndan geli?tirilen ve ilk ba?larda sadece bir mobil oyun olarak varl???n? sürdürmeye çal??an Angry Birds’ün art?k ilk a?amas?n? çoktan geçti?ini ve dünyan?n her yerinde tan?nd???n? biliyoruz. Neredeyse tüm ak?ll? telefonlarda yer alan Angry Birds’ün oyunun yan? s?ra geçti?imiz y?l içerisinde bu oyunun film oldu?u haberleri ç?km??t?. ?u ana kadar bu haber Ravio taraf?ndan do?rulanmasa […]