Ana sayfa » Etiket arşivi » assange

\ \ \ \

Assange’den WikiLeaks açıklaması

Dünyay? kas?p kavuran belgeleri internet sitesinden yay?mlayarak birçok ülkeyi birbirine dü?üren Assange, geçti?imiz gün aç?klama yapt?. Wikileaks üzerinden aylard?r hiçbir ?ey yay?mlamayan Assange, yak?n bir tarihte tüm ülkeleri ilgilendiren 1 milyondan fazla belgeyi internet sitesi üzeründen yay?mlayaca??n? aç?klad?. Avustralya ve Amerika’dan s?n?r d??? edilen Assange ?u anda Ekvador’da kal?yor. Devletten s???nak isteyen Assange geri çevrilmemi?ti. […]