Ana sayfa » Etiket arşivi » avrupa birliği

\ \

AB’den güvenli internet

?nternetteki siber sald?r?lar?n artmas?n?n ard?ndan Avrupa Birli?i buna kar?? önlem al?yor. Özellikle Anonymous ülkeler için büyük tehlikeler olu?tururken ayn?s?n? ülkemizde RedHack taraf?ndan da görüyoruz. Dün aç?klanan bildirgeye göre Avrupa Birli?i’ne üye olan 27 ülke bu uygulama için birini atayacak ve çal??malar ba?layacak. Siber suç bulunmayan ve çocuklar için daha elveri?li bir ortama ev sahipli?i yapan […]