Ana sayfa » Etiket arşivi » Bilgisayar neden çöker

\ \

Bilgisayar neden çöker

Windows’un s?kça kitlenmesi ve mavi ekran hatas? vermesinin birçok sebebi bulunmaktad?r. Ama kullan?c?lar?n akl?na her zaman virüsler gelir ama onlardan da tehlikeli, bilgisayar?n?z?n hayat?n? direkt olarak tehdit eden unsurlarla kar??la?m?? olabilirsiniz. ??te bilgisayar?n?z?n neden çöktü?ünü aç?klayan o nedenler. Bir yükleme esnas?nda ya?anan veri kayb? kay?t defterini bozar ve kay?t defterindeki kay?p da mavi ekran hatas? […]