Ana sayfa » Etiket arşivi » Blu-ray ne olacak

\

Blu-ray ne olacak

Seneler öncesinden piyasaya ç?kt???nda büyük ilgi gören Blu-ray’ler ?u anda ne durumda hiç tahmin eden var m?? Bu konuya bir aç?kl?k getirelim. Blu-ray ilk ç?kt??? zamanlarda Steve Jobs taraf?ndan ele?tirilmi?ti. Bu teknolojinin film ve oyunlarda rahatl?kla kullan?labilece?ini aç?klayan Jobs, Apple’?n hiçbir zaman blu-ray kullanmayaca??n? da dile getirmi?ti. Bunun alt?nda yatan neden ise blu-raylerin lisanslamak için […]