Ana sayfa » Etiket arşivi » carl pei

\ \ \

OnePlus, Sony işçilerini mağdur etmiyor

Geride b?rakt???m?z sene sat??a sunulan ve senenin en çok be?enilen telefonlar? aras?nda yer alan OnePlus One, yeni haberlerle kar??m?za ç?kmaya devam ediyor. Sony bildi?iniz gibi geçti?imiz günlerde i?çi ç?karaca??n? aç?klam??t?. Sony i?çilerinde bu mesajdan sonra büyük bir tedirginlik ba? gösterirken OnePlus’tan sevindirici bir haber geldi. ?irketin CEO’su Carl Pei, Google+ üzerinden yapt??? aç?klamada i?ten ç?kar?lacak […]