Ana sayfa » Etiket arşivi » chip

\ \ \

PlayStation 4 chip, korsan oyun önlem

Dünyada bilgisayardan sonra en çok oyun oynanan konsol olan PlayStation, Sony taraf?ndan üretiliyor ve henüz onu ala?a?? etmeyi ba?arabilecek bir sistem geli?tirilmedi. Son dönemde XBOX’?n de?eri oldukça artsa da hala bir PS3 etmedi?ini biliyoruz. Ayr?ca konu?ulanlar aras?nda yak?n bir tarihte XBOX 720’nin bizle bulu?turulaca?? da var. ?nternette ç?kan haberlere göre 2014 gelmeden önce Sony bizlere […]