Ana sayfa » Etiket arşivi » ChromeBook pixel

\ \

En güvenlisi ChromeBook

Dünyan?n en büyük iki sosyal firmas?ndan biri olan Google k?sa bir süre önce diz üstü bilgisayarlar üretmeye ba?lam??t?. Chromebook adl? bu serileri güvenlik sistemiyle öven Google bunu kan?tlamak için geçti?imiz hafta bir yar??ma düzenleyece?ini, kat?lmak isteyen üst düzey hackerlara i?letim sisteminde aç?k bulmalar? için ?ans tan?yacaklar?n? aç?klam??t?. Bu etkinlik geçti?imiz gün düzenlendi ve hiçbir kod […]