Ana sayfa » Etiket arşivi » CPM MASTER ERP

\

Alman Firmasının Tercihi Ettiği Türk Yazılımı: CPM MASTER ERP

FKT Koltuk Sistemleri Üretim ve Da??t?m San. ve Tic. A.? 2009 y?l?nda faaliyetlerine Bursa Türkiye’de ba?lam??t?r. Franz Kiel GmbH&Co.KG Almanya’n?n Türkiye ve Ortado?u pazar?n?n üretim ve sat?? haklar? FKT Koltuk Sistemleri Üretim ve Da??t?m Sanayi’nde bulunmaktad?r. Franz Kiel Almaya’n?n orijinal ürünleri (seyahat, ?ehirleraras?, ?ehir ve tren koltuklar?) Türkiye ve Ortado?u pazar? için yaln?zca FKT Bursa […]