Ana sayfa » Etiket arşivi » cpm

\ \ \

Cirom %10’dan %30’a Çıktı

Ayd?nlatma sektörünün önde gelen firmalar?ndan Gecem Ayd?nlatma, 2011 y?l?nda CPM Master ERP program?n? kullanmaya ba?lad?. Firman?n tüm departmanlar?nda uygulanan program ile stok sapmalar?n?n %2’ye dü?tü?ünü, firede %40 iyile?me oldu?unu belirten Gecem Ayd?nlatma Genel Müdürü U?ur Ka??k?r?k, iadelerin de 1/3 oran?nda azald???n? vurgulad?. Sözlerine ?u ?ekilde devam etti: “CPM Master ERP ile birlikte kalite ve iadeyi […]