Ana sayfa » Etiket arşivi » En güvenli tarayıcı

\

En güvenli tarayıcı

?smini pek duymad???m?z ama ba??ms?z çal??malar?yla her zaman internet dünyas?na yön veren isimlerden olan anti virüs ?irketi AV-Comparatives, web taray?c?lar?n?n güvenliklerini test etti. Hiçbir program kullan?lmadan taray?c?lar?n ne kadar sa?l?kl? ve korunakl? oldu?unun test edildi?i ara?t?rmaya Opera, Chrome, Safari, Firefox ve Internet Explorer kat?ld?. Bu web taray?c?lar?n?n testlerinde 294 tane zararl? içerik bar?nd?ran internet sitesine […]