Ana sayfa » Etiket arşivi » Facebook telefonu özellikleri

\ \

Facebook telefonu fiyatı ve özellikleri

Facebook 4 Nisan’da büyük bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlik hakk?nda ?u ana kadar bir ipucu verilmi? de?il ama aylard?r ortal?kta dolanmakta olan Facebook markal? telefonun tan?t?lma ihtimali bulunuyor. Gerçi geçirdi?imiz etkinliklerde de ayn? iddialar ortaya at?lm??t? ama hep sosyal siteleri üzerinde de?i?iklikler yapm??lard?. Facebook bas?n mensuplar?na gönderdi?i davetiyelerde ?u sözleri kulland?: “Come See Our New […]