Ana sayfa » Etiket arşivi » Facebook ücretsiz konuşma

\

Facebook ücretsiz konuşma

Facebook geçti?imiz aylar içerisinde ücretsiz konu?ma servisini ba?lataca??n? dile getirmi?ti. WhatsApp ve Viber gibi uygulamalar?n popüler olmas?n?n ard?ndan bir de MessageMe gelince Facebook Messenger kullan?m?n?n oldukça dü?tü?ünü fark eden yöneticiler bu uygulamay? yakla??k bir ay önce Kanada’da denemi?ti. ?imdi ise ücretsiz konu?ma özelli?i ülkemiz için de kullan?labilir durumda. Kanada’dan sonra Amerika’da da kullan?ma sunulan ve […]