Ana sayfa » Etiket arşivi » flickr pro

\ \

Ücretsiz Flickr Pro üyeliği

Genelde ?irketler ve kurumsal ki?iler taraf?ndan kullan?lan Flickr art?k tüm kullan?c?lara aç?lmay? hedefliyor. Yahoo’nun alt?nda bir ?irket olan Flickr, normalde 25 dolar ücret kar??l???nda sat?n alabildi?iniz Flickr Pro üyeli?ini 3 ayl???nca ücretsiz olarak veriyor. Biraz da Flickr’den bahsedelim. Flickr’e 50 MB boyutunda bile bir foto?raf ekleyebilirsiniz, üstelik ekleyebilece?iniz foto?raf say?s?nda herhangi bir s?n?rlama bulunmuyor. Ayr?ca […]