Ana sayfa » Etiket arşivi » google apps

\ \ \

Google Apps programları

Google’dan Microsoft’a bir göz da?? daha geldi. Microsoft’un en çok kullan?lan yaz?l?mlar? aras?nda bulunan Microsoft Office’i ele?tirilere tutan Amit Singh, Google Apps’in yak?n zamanda Office’i ala?a?? edece?ini ve program?n yüzde 90l?k kullan?c? pay?n? kendilerine çekeceklerini iddia etti. Google’?n gelirlerinin yüzde 90?ndan fazlas?n? reklamlardan elde etti?ini biliyoruz. Asl?na bak?l?rsa böyle güçlü bir sistemi elinde bulunduran Google’?n […]