Ana sayfa » Etiket arşivi » Google Now

\ \ \

Google Now, Chrome’a geliyor

?u anda sadece Android i?letim sistemlerinde bulunan Google Now özelli?i maalesef ülkemiz içerisinde kullan?ma aç?lm?? de?il. Ak?ll? telefonlar ve tabletler üzerinden oldukça yararl? i?levleri bizlere sunan Google Now’dan sevindirici haberler geliyor. Daha önce size aktard???m?z haberlere Google’?n Chrome OS ad?nda bir mobil i?letim sistemi geli?tirdi?ini belirtmi?tik. ??te Google Now bu i?letim sistemi için de geli?tirilecek […]