Ana sayfa » Etiket arşivi » grap search nedir

\ \

Grap Search’ten bir yan etki

Facebook’un birkaç gün önce yay?na ald??? Grap Search özelli?i hala ara?t?r?lmaya devam ediyor. Bu sistemin tan?t?m? için büyük bir gösteri düzenleyen Facebook, bizi bo?una bekletmedi?ini de sistemin ince özelliklerini aç?klayarak kan?tlam??t?. Ancak görünen o ki yine gizlilik ad?na bir ?ey dü?ünülmemi? ya da es geçilmi?. Grap Search insanlar? geçmi? hayatlar?yla kar??la?t?rabilir. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan […]