• Telefon tarife karşılaştırma

    Bilgi ve ?leti?im Teknolojileri Kurumu BTK taraf?ndan haz?rlanan bir uygulama ile art?k cep telefonu kullan?c?lar? ma?dur duruma dü?meyecek. Ülkemizde faaliyet halinde olan toplam 3 tane...